Szkolenie uczy pracy projektowej zgodnie z metodyką SCRUM – najpopularniejszą metodyką z rodziny Agile. Podejście Agile jest ściśle związane z lean startup management. W tej metodologii celem organizacji jest zdefiniowanie i przyjęcie konkretnego cyklu: budowania, pomiaru i wyciągania wniosków. Główne zasady rozwoju oprogramowania Agile to:

  • Osoby i interakcje zamiast procesów i narzędzi
  • Oprogramowanie robocze zamiast wszechstronnej dokumentacji
  • Współpraca z klientami zamiast negocjacji umów
  • Reagowanie na zmianę zamiast wykonywania planu
  • Oprogramowanie robocze jest podstawową miarą postępu.

Podejście Agile może być wdrażane w przedsiębiorstwach na trzech różnych poziomach:

  • Strategicznym – na tym poziomie organizacje mają na celu jak najszybsze zweryfikowanie swojego modelu biznesowego. W niektórych branżach cykl ten może trwać 5 lat. Zwinne podejście w tym obszarze oznacza świadome budowanie strategii organizacyjnej, która zależy od weryfikacji hipotezy.
  • Taktycznym – poziom ten odnosi się do zarządzania celami okresowymi gdzie wdrażanie podejścia Agile jest przeprowadzane w zespołach projektowych za pomocą metodologii takich jak SCRUM.
  • Operacyjnym – podejście Agile jest realizowane w małych krokach, na przykład na Agile Board

Scrum to Zwinne (Agile) podejście do tworzenia nowego produktu. Produktem jest często oprogramowanie, ale może to być dowolna rzecz, która ma dla kogoś wartość. Na przykład kampania marketingowa, konferencja, video podcast albo samochód. Scrum opiera się na dostarczaniu produkt w małych przyrostach, co powoduje, że w dowolnym momencie wiemy gdzie jesteśmy i mamy działającą wersję produktu.