Nie bój się szkolenia

Tag Archives

Archive of posts published in the category: komunikacja
Wrz
19

Trening asertywności

Asertywność to wyrażanie swoich uczuć.
Asertywność to bronienie swoich praw.
Asertywność to ustalanie granic.
Asertywność pozwala lepiej budować swoją karierę.
Asertywność towarzyszy nam w każdej sferze życia.
Asertywność to ogromny krok do zmiany.
Asertywności uczymy się przez całe życie.
Wniosek – trenuj asertywność!

Kwi
17

Komunikacja

Trochę o tym, czym jest komunikacja Komunikacja jest to przekaz pewnej informacji i zdolność do rozumienia tego przekazu. Często komunikacja jest utożsamiana ze sposobem przekazywania informacji oraz z relacjami, jakie zachodzą podczas ich wymiany. Komunikacja odbywa się za pomocą umownych znaków, takich jak:…

Mar
8

Komunikacja wewnętrzna w organizacji

Czym jest strategia zarządzania? Strategia Zarządzania: przedstawia cele ogólne i cele cząstkowe, które rozstrzygają o tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstwa jako całości wyrażana jest w formie programów i planów dotyczących działalności globalnej lub jakiejś funkcji przedsiębiorstwa podlega ocenie przez zastosowanie określonych kryteriów efektywności…

Wrz
22

Asertywność i komunikacja w biznesie

Asertywność to postawa polegająca na wyrażaniu swoich myśli i potrzeb w sposób, który nie rani uczuć innych osób. To także działanie polegające na opieraniu stosunków międzyludzkich na zaufaniu i szczerości. Na zachowanie asertywne składają się dwa czynniki, a są to: odpowiednia postawa i…