Nie bój się szkolenia

Tag Archives

Archive of posts published in the category: zarzadzanie zespolem
Wrz
24

Przywództwo Kobiet

Firmy, chcąc pozyskać dla siebie rozchwytywanych specjalistów, kuszą ich pozapłacowymi inicjatywami motywacyjnymi oraz oferują elastyczność pomagającą im godzić ich życiowe role. Część tych działań skierowana jest bezpośrednio do kobiet wspierając je w rozwoju i pomagając w osiąganiu kolejnych celów. Jednakże jeśli przyjrzymy się…

Kwi
24

Zarządzanie zespołem

Szefowie nie są jednakowi w zarządzaniu zespołem. W różny sposób podchodzą do pracowników, ich zadań, celów biznesowych firmy. W efekcie w różny sposób kształtuje się efektywność zespołu, atmosfera w pracy, wyniki firmy. Umiejętność dopasowania stylu zarządzania zespołem do aktualnych potrzeb zespołu i firmy to niezwykle cenna przewaga dobrego…

Kwi
18

Zasada SMART w zarządzaniu

Zasada SMART jest to metodą wspomagającą prawidłowe ustalanie celów w zarządzaniu zespołem i projektach, dzięki czemu wzrasta szansa na ich osiągnięcie. Wyznaczanie celów zgodnie z tą zasadą wymaga uważnego przeanalizowania tego co chcemy osiągnąć. Efektywna praca w zarządzaniu możliwa jest wtedy, gdy polega…

Lut
25

Zarządzanie Zespołem

Menadżer odgrywa istotną rolę w każdej firmie, do jego głównych celów należy: wyznaczanie celów organizacja pracy i tworzenie struktur motywowanie i informowanie dokonywanie pomiaru Efektywna praca jest możliwa wtedy, gdy polega na realizowaniu jasnych, jednoznacznych, akceptowanych przez siebie celów oraz gdy istnieje kontrola…